top of page

ÀREES DEL PROJECTE

El projecte Fent Verd s'estructura en les següents àrees de treball: 

TREBALL
DE CAMP

TREBALL
DE CAMP

bottom of page